Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến như thế nào

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016
Tags: , , , , ,

Liên hệ

Liên hệ đăng ký và hỗ trợ dịch vụ BHXH

Hotline:


Vũ Thu: 091234.8816


Tống Dung: 097.44.88.221


THÔNG BÁO!Hướng dẫn đăng ký và kê khai BHXH điện tử call: 09.88.86.16.19(chi tiết)