Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc - vBHXH

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015
Tags: , , , , , ,

Liên hệ

Liên hệ đăng ký và hỗ trợ dịch vụ BHXH

Hotline:


Ms Hà: 091234.8816


Ms Ngân: 0987.193.999


THÔNG BÁO!Hướng dẫn đăng ký và kê khai BHXH điện tử call: 09.88.86.16.19(chi tiết)