Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, thời gian từ 03 tháng trở xuống

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015
Tags: , , , , , , ,

Liên hệ

Liên hệ đăng ký và hỗ trợ dịch vụ BHXH

Hotline:


Vũ Thu: 091234.8816


Tống Dung: 097.44.88.221


THÔNG BÁO!Hướng dẫn đăng ký và kê khai BHXH điện tử call: 09.88.86.16.19(chi tiết)